Všechny komunity MUSÍ být zveřejněny na profilu postavy!
Na škole můžete studovat cokoliv si vymyslíte. Doktor, hudba, tanec, právník,..atd.

TRESTY

25. října 2014 v 22:14 |  RPG
Tresty za porušení školního řádu:

Stupeň A: Zápis ve školním "rejstříku" + upomínka
Mezi stupeň A patří: Opakované pozdní příchody, nepřipravení na hodinu. Takové ty lehčí přestupky.


Stupeň B: Veřejně prospěšné práce, počet dní je na učitelovi.
Mezi stupeň B se počítá: Poškození školního majetku, nadměrná drzost, načapání při záškoláctví, šikana, neposlechnutí učitele.

Stupeň C: Veřejně prospěšné práce/ zavolání si rodiče do školy, podmínečný vyhazov, výchovné opatření, zákaz vstupu na školní pozemek na x dní.
Mezi stupeň C patří: Vážné poškození majetku, záškoláctví, šikana, užívání alkoholu, či omamných látek, neposlechnutí učitele.

Stupeň D: Zavolání si rodičů, Schůzka učitelů kvůli projednání vyhazovu ze školy, výchovné opatření, zákaz vstupu na školní pozemek na x dní.
Mezi stupeň D patří: Opakovaná šikana, násilí, poškození majetku, alkohol a omamné látky v nadměrném množství, nulová docházka, neposlechnutí učitele.

-
Nepodceňujte učitele a zbytečně si to nezatěžujte. Jakýkoliv učitel, který bude svědkem nějakého přestupku vám může dát trest. Nejedná se pouze o třídního, který se to také dozví.
 


Aktuální články

Reklama